REGULAMIN – do pobrania

Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy „trackstoneband” jest prowadzony przez

LookCool Łukasz Kułacz

z siedzibą ul. Krakowska 19, 41-503 Chorzów,

NIP: 6312700868,

REGON: 520433883

1.2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zakupy i sprzedaż produktów oferowanych przez „trackstoneband”.
1.3. Korzystając z naszego sklepu, Klient wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

Zamówienia i realizacja
2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu, wypełniając formularz zamówienia.
2.2. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli produkt jest niedostępny lub wystąpiły inne okoliczności uniemożliwiające jego sprzedaż.
2.4. Zamówienia będą realizowane w terminie wskazanym na stronie produktu lub na potwierdzeniu zamówienia.
2.5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sklep zobowiązuje się do powiadomienia Klienta i zwrócenia ewentualnych wpłat.

Ceny i płatności
3.1. Ceny produktów podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3.2. Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez przelew na wskazane konto bankowe lub za pomocą dostępnych w sklepie systemów płatności elektronicznych:
– imoje

– blik

– Przelew
3.3. Zamówione produkty zostaną wysłane po otrzymaniu pełnej wpłaty za zamówienie.

Dostawa
4.1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w jak najszybszym terminie.
4.2. Koszty dostawy są określone na stronie sklepu i zależą od wybranej formy dostawy oraz miejsca docelowego.
4.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie lub inne przyczyny niezależne od sklepu.

Reklamacje i zwroty
5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wadliwego produktu lub niespełnienia warunków umowy.
5.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: trackstoneband@gmail.com.
5.3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5.4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i zwrotu zakupionego towaru, pod warunkiem zachowania go w nienaruszonym stanie.

Ochrona danych osobowych
6.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
6.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia i obsługą sklepu.

Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin może być zmieniany przez sklep, o czym Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.trackstoneband

REGULAMIN – do pobrania